Vuoden 2017 vuosi-ilmoituksen antamisen määräpäivät lähestyvät

Verohallinnon tiedote, 18.1.2018

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle ilmoitus vuonna 2017 maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.

Paperilla annettava vuosi-ilmoitus on toimitettava Verohallintoon pääsääntöisesti viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Sähköisesti ilmoitettaessa sekä muutamissa muissa tapauksissa vuosi-ilmoituksen antamisen määräpäivä on helmikuussa. Vuosi-ilmoituksen antamistapa riippuu muun muassa siitä, montaako työntekijää annettava ilmoitus koskee.

Huom! Sähköistä vuosi-ilmoitusta ei voi antaa OmaVerossa.

Vuosi-ilmoituksen antamiseen voi hakea pidennystä

Jos vuosi-ilmoitusta ei voida antaa määräajassa, sen antamisaikaan voi hakea pidennystä ennen määräpäivää. Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tavalla.

Mahdolliset ilmoituksessa olevat virheet on korjattava mahdollisimman pian

Jos annetussa vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ilmoituksen antajan on korjattava virheet oma-aloitteisesti ja mahdollisimman pian.

Vuosi-ilmoituksen antajan on myös tarkistettava, että oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella annetut tiedot vastaavat vuosi-ilmoituksen tietoja.