Verotulojen kehitys: tammi-lokakuussa 2018 Verohallinto keräsi 59 802 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 9.11.2018

Verohallinnon tammi-lokakuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 59 802 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 27 699 miljoonaa, joka oli 697 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 24 299 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 343 miljoonaa (+1,4 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 4 666 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa yhteensä 14 751 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 6 298 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu kuukausittaiset verokertymäanalyysit kuluvalta vuodelta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.