Verohallinto toteuttaa tietosuojaperiaatteita kaikessa henkilötietojen käsittelyssä

Verohallinnon tiedote, 25.5.2018

Verotuksen toimittamista varten Verohallinto kerää, tallettaa ja käsittelee henkilötietoja verotuksen eri vaiheissa. Tietojen käsittely verotuksessa perustuu lakiin.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tehostaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröidyn oikeuksia.

Verohallinto on täsmentänyt menettelyjään vastaamaan tietosuojauudistusta. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta Verohallinnossa löytyy osoitteesta www.vero.fi/tietosuoja