Verohallinto tarjoaa teknistä apua Tansanian verohallinnolle

Verohallinnon tiedote, 30.8.2018

Kolmivuotinen kehitysyhteistyöprojekti käyntiin syksyllä

Verohallinto ja Tanzania Revenue Authority (TRA) aloittavat kehitysyhteistyöprojektin syksyllä 2018. Projektin tavoitteena on auttaa TRA:ta kehittämään toimintaansa verovalvonnan, sisäisen tarkastuksen, viestinnän ja asiakaspalvelun saralla. Projekti kestää vuoteen 2021 saakka. Kyseessä on ulkoasiainministeriön rahoittama IKI-kehitysyhteistyöhanke. Verohallinnon asiantuntijat osallistuvat projektiin muun muassa kouluttamalla TRA:n virkailijoita Dar es Salaamissa Tansaniassa.

Tansanian teknisen avun projekti on osa Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa, jonka taustalla on Addiksen verokumppanuus (Addis Tax Initiative). Addiksen verokumppanuudessa Suomi on sitoutunut kaksinkertaistamaan tukensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiselle vuoteen 2020 mennessä.

- Olen erityisen tyytyväinen, että kohdemaana on juuri Tansania, koska se on osoittanut vahvaa sitoutumista kansallisten resurssien vahvistamiseen mm. verotuksen kautta. On hyvä, että yhteistyömme monipuolistuu Suomen pitkäaikaisimman ja historiallisesti tärkeimmän kehitysyhteistyökumppanin kanssa, Suomen Tansanian suurlähettiläs Pekka Hukka toteaa.

Tanzania Revenue Authority on aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehittänyt toimintaansa viime vuosina. Verohallinnon tekninen apu kohdentuukin Fifth Corporate Planin projekteihin.

- Uskomme, että voimme Verohallinnon kokemuksella ja asiantuntemuksella tukea tätä kehitystä, kv-johtaja Eira Karppinen sanoo.

Ulkoasiainministeriön instituutioiden välinen IKI-instrumentti edistää suomalaisten ja kumppanimaiden valtiollisten toimijoiden välistä suoraa yhteistyötä ja tähtää kehitysmaiden valtion virastojen ja laitosten osaamisen vahvistamiseen. Nyt käynnistyvä projekti Tansaniassa on Verohallinnon ensimmäinen IKI-hanke.

Tietoa