Verohallinto mahdollistaa Tullin tuontikohtaiset vertailutiedot suoraan kirjanpito-ohjelmaan

Verohallinnon tiedote, 28.9.2018

Tullin Verohallinnolle toimittamista maahantuonnin arvonlisäveron vertailutiedoista on nyt tietyt tullauspäätöksen tiedot (mm. tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo) saatavissa suoraan kirjanpito-ohjelmistoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kirjanpidon ja Tullin vertailutietojen mahdollisten erojen selvittämisen.

Verohallinto on käynyt aktiivista keskustelua tilitoimistojen ja muiden sidosryhmien kanssa ja näissä keskusteluissa tämä tuontikohtaisen vertailutiedon tarpeellisuus on noussut voimakkaasti esille. Nyt tarpeeseen on reagoitu ja maahantuonnin arvonlisäveron tiedot ovat hyödynnettävissä suoraan kirjanpito-ohjelmistoissa.

Tuontikohtainen vertailutieto tuodaan myös OmaVeroon loppuvuonna 2019. Siihen asti OmaVerossa on edelleen nähtävissä Tullin vertailutieto summatietona.

Kannattaa ottaa yhteyttä omaan ohjelmistotoimittajaanne, ja selvittää miten saatte toiminnallisuuden käyttöön omassa ohjelmassanne. Toiminnallisuutta voi hyödyntää myös Ilmoitin.fi-palvelussa.