Verohallinnon työmenettelyohjeet toimivallan rajoissa

Verohallinnon tiedote, 23.3.2018

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisun mukaan Verohallinto ei ole ylittänyt sille laissa säädettyä toimivaltaa. Ratkaisu koskee Verohallinnon työmenettelyohjetta, jonka mukaan perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuneiden ilmiantojen käsittelyä rajoitettiin, jos ne olivat suuruudeltaan alle 30 000 euroa.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisun mukaan Verohallinnon toiminnassa ei ole ollut moitittavaa silloinkaan, kun se rajoitti yritysten alle 12 000 euron muutosten käsittelyä.

Perintö- ja lahjaverotusta koskevan työmenettelyohjeen voimassaolo päättyi vuoden 2015 lopussa. Myös yritysverotusta koskeva työmenettelyohje on uudistunut.

Verohallinto on ottanut käyttöönsä vihjetietopalvelun sekä ilmiantojen uuden käsittelymenettelyn vuonna 2015, jossa käsitellään kaikki Verohallinnolle saapuvat ilmiannot.

Oikeuskanslerin sijaisen ratkaisu