Valmisteverotuksen muutoksia 1.1.2018

Verohallinnon tiedote, 19.1.2018

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset alkoholijuomien, tupakan, polttoaineiden ja sähkön valmisteverojen muuttamisesta. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018.

Alkoholijuomien valmisteveroa korotettiin

Alkoholijuomien valmistevero nousee vuonna 2018 keskimäärin noin 10 prosenttia. Veronkorotus koskee kaikkia alkoholijuomia, mutta painottuu lievästi muihin kuin väkeviin juomiin. Mietojen käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettiin 15,4 prosenttia, viinin 12,7 prosenttia, oluen 10,6 prosenttia ja välituotteiden keskimäärin 9,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien valmisteveroa korotettiin 4,8 prosenttia. Alkoholiverotuksen korottaminen nostaa alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja vuonna 2018 keskimäärin noin viisi prosenttia. Laki tuli voimaan 1.1.2018.

Lue lisää:

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Tupakkaveroon muutoksia

Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettiin keskimäärin 21 prosenttia.

Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtiin 1.1.2018, toinen tehdään 1.7.2018, kolmas 1.1.2019 ja neljäs 1.7.2019. Korotukset ovat yleensä yhtä suuria kaikissa vaiheissa.

Savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan kokonaisuudessaan keskimäärin 18 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 19 prosenttia.

Lisäksi sikareiden verorakennetta muutettiin muiden tupakkatuotteiden verorakennetta vastaavaksi. Laki tuli voimaan 1.1.2018. Sovellettava verotaulukko muuttuu puolen vuoden välein.

Lue lisää:

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa muutettiin

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroon sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroon tehtiin muutoksia tämän vuoden alusta. Muutokset tarkoittivat lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron energia- ja hiilidioksidiosuuden korotusta. Korotus painotettiin hiilidioksidiveron suuntaan. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettiin nykyisestä 58 eurosta 62 euroon. Tällöin lämmityspolttoaineiden hiilidioksiditonnin arvo on sama 62 euroa hiilidioksiditonnilta kuin liikennepolttoaineilla. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotettiin 0,45 eurolla megawattitunnilta. Hiilidioksidi- ja energiasisältöveron korotus merkitsee keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyy edelleen verottomana eikä polttoturpeen verotukseen tule muutoksia. Lait tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Lue lisää: Hallituksen esitys (HE 138/2017)

Lue lisää:

Laki nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta


sekä Laki sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta