Työnantaja voi pyytää palkkojen ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti

Verohallinnon tiedote, 29.11.2018

Työntekijän ei tarvitse esittää työnantajalle verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot suorasiirrolla (sähköisesti) Verohallinnosta. Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Jos työnantaja ei pyydä ennakonpidätystietoja suorasiirrolla, työnantajan on pyydettävä työntekijää esittämään verokortti. Tällöin verokortti pitää esittää hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua työnantajalle.

Työnantajan on tehtävä suorasiirtopyyntö ennakonpidätystiedoista viimeistään 31.1.2019 toimittamalla Verohallinnolle pyyntötiedosto, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, jotka ovat työnantajan palveluksessa ja joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Pyyntötiedoston on oltava vuoden 2019 tietuekuvauksen mukainen. Vastaukset ennakonpidätystietojen pyyntöihin toimitetaan työnantajalle pyynnön saavuttua, kuitenkin aikaisintaan 21.12.2018.

Vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2019. Palkkatulon verokortit ovat jatkossa vuositulorajallisia. Muutosverokortti pitää edelleen toimittaa tai esittää työnantajalle kuten aikaisemminkin.

Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely 2019