Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen soveltaminen alkaa vuoden 2019 alusta

Verohallinnon tiedote, 18.5.2018

Espanjan uuden verosopimuksen keskeinen muutos koskee eläkkeiden verotusta. Nykyisen sopimuksen mukaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos eläke maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen mukaan Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavat eläkkeet

Yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin sovelletaan nykyistä sopimusta. Siirtymäajan soveltaminen edellyttää, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti lähdevaltiossa eli Suomessa niin kutsutulla käänteisellä hyvityksellä. Tämä merkitsee, että eläkkeestä Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero. Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen osalta kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Osakehuoneistojen vuokra- ja myyntitulon verotus muuttuu

Sopimus muuttaa myös Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Vuodesta 2019 alkaen Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoistaan.

Lue lisää:

Lisätietoa vero.fi:ssä: