Säilytysyhteisöpalvelut ovat arvonlisäverollisia

Verohallinnon tiedote, 1.6.2018

Korkein hallinto-oikeus antoi 27.3.2018 päätöksen KHO 2018:44, joka koski sijoitusrahastoille myytyjä säilytysyhteisöpalveluja. Säilytysyhteisöpalvelut eivät olleet arvonlisäverodirektiivissä ja arvonlisäverolaissa tarkoitettuja erityisen sijoitusrahaston arvonlisäverottomia hallinnointipalveluja. Säilytysyhteisöpalvelujen myynnistä sijoitusrahastolle suoritetaan arvonlisävero.

Säilytysyhteisönä voi toimia arvopaperinvälittäjä, pankki tai säilytysyhteisön toimiluvan saanut osakeyhtiö. Säilytysyhteisön tehtävänä on säilyttää rahaston varat ja noudattaa rahastoyhtiön antamia toimeksiantoja. Se myös valvoo omalta osaltaan rahastotoimintaa.

Sijoitusrahaston hallinnointipalveluja on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Sijoitusrahastot arvonlisäverotuksessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2018:44