Ruotsin eläkkeen SINK-vero nousi 25 prosenttiin

Verohallinnon tiedote, 19.1.2018

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen.

Ruotsista saamastasi eläkkeestä peritään Ruotsissa niin sanottu SINK-vero, jos et asu Ruotsissa (eli olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen). Vuonna 2018 SINK-veron määrä on 25 prosenttia. Vuonna 2017 SINK-vero oli 20 prosenttia.

Osa eläkkeestä voi olla verovapaata Ruotsissa, jos eläkkeensaaja saa sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä (allmän pension). Vuonna 2018 verovapaa osa on enintään 2.920 SEK kuukaudessa. Vuonna 2017 verovapaa osa oli 2.875 SEK kuukaudessa. Jos Ruotsista maksettava eläke jää kokonaan alle verovapaan osan, Ruotsi ei peri eläkkeestä lainkaan veroa.

Verovapaus Ruotsissa perustuu Ruotsin sisäiseen lainsäädäntöön, eikä sillä ole vaikutusta tulon veronalaisuuteen Suomessa. Eläke on koko määrältään veronalaista tuloa Suomessa, vaikka tulo olisi osittain tai kokonaan verovapaata Ruotsissa. Kaksinkertaista veroa ei peritä, sillä Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen Ruotsin eläkkeistä hyvittämällä ulkomaantulon veron tai vapauttamalla suomalaisesta verosta.