OmaVerossa otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet marraskuussa

Verohallinnon tiedote, 26.10.2018

Uutista päivitetty 26.10.2018

Verohallinto ottaa marraskuussa 2018 käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. OmaVerossa otetaan käyttöön vain yksi valtuus: veroasioiden hoito.

Ottamalla käyttöön veroasioiden hoito -valtuuden yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajille sekä maa- tai metsätalouden harjoittajille uusi valtuutus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien puolesta asioivat voivat käyttää OmaVero-palvelussa marraskuusta 2018 lähtien Suomi.fi-valtuutta tai uutta Katso-roolia. Jos asianhoitaja (esim. tilitoimisto) hoitaa veroasioita elinkeinonharjoittajan puolesta OmaVerossa, asiointia varten on tehtävä uusi puolesta asioinnin valtuutus. Uusi valtuutus pitää antaa Katso-palvelussa tai Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Jos sinulla on jo käytössäsi Katso-tunniste, ota käyttöön uusi Katso-rooli henkilön ja yrittäjän OmaVero käyttöön Katso-palvelussa. Vanhoilla Katso-rooleilla ei voi asioida OmaVerossa 1.11. 2018 jälkeen elinkeinoharjoittajan puolesta.  

Uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.

Katsoa ja Suomi.fi-valtuuksia voi käyttää myös rinnakkain eli asianhoitaja voi ottaa käyttöönsä sekä veroasioiden hoito -valtuuden että Henkilön ja yrittäjän -Katso-roolin.

Myös yhtiöt voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuutusta

Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden asianhoitajat voivat jatkaa asiointia OmaVerossa Katso-tunnisteella. Käyttäjiä suositellaan kuitenkin siirtymään mahdollisimman pian Suomi.fi-valtuuttamiseen, koska Katso-valtuuttaminen poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa.

Katso-rooleja myös karsitaan, joten OmaVerossa ei voi asioida enää marraskuusta lähtien tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja -rooleilla. Tällä hetkellä roolit ovat käytössä noin yhdellä prosentilla käyttäjistä.

Palvelussa käyvät vain seuraavat Katso-roolit:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero
 • henkilön ja yrittäjän OmaVero (käytössä vain elinkeinonharjoittajien puolesta asioivilla)

Huom. Yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat sekä niiden asianhoitajat eivät voi vielä ottaa käyttöön Suomi-valtuutta ja asiointi OmaVerossa jatkuu toistaiseksi Katso-tunnisteella.

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voi asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Yhtiön puolesta asiointi onnistuu OmaVerossa automaattisesti, jos asianhoitajalle on merkitty kaupparekisteriin tai YTJ:hin jokin seuraavista toimielinrooleista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • isännöitsijä
 • yhtiömies
 • selvitysmies

Edellä mainituilla toimielinrooleilla on mahdollista ilmoittaa tai muuttaa myös yrityksen tilinumero.

Yhtiön puolesta valtuuden voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan. Kun valtuutetulle on myönnetty veroasioiden hoito -valtuus, hän voi täydentää OmaVerossa toisen henkilön puolesta esimerkiksi veroilmoituksen tietoja.

Valtuutetulla on käytössään kaikki valtuuttajan verotiedot. Hän voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuttajan tietoja ja hänellä on oikeus vastaanottaa esimerkiksi valtuuttajan verotusta koskevia kirjeitä ja päätöksiä.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa OmaVerossa marraskuusta 2018 lähtien. Valtuudet-palvelu tarkistaa automaattisesti väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.