OmaVerossa näkyy Tullin vertailutieto maahantuonneista

Verohallinnon tiedote, 3.5.2018

OmaVerossa on nyt nähtävillä Tullin Verohallinnolle lähettämä vertailutieto maahantuonneista. Verokauden maahantuontien vertailutieto on nähtävissä OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien on pitänyt oma-aloitteisesti laskea, ilmoittaa ja maksaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle 1.1.2018 lähtien. Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:n alueelle.

OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella maahantuontien vertailutieto näkyy kohdan "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta" alapuolella: "Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonneista". Tieto tulee näkyviin aina verokautta seuraavan kuukauden alkupuolella. Esimerkiksi maaliskuun arvonlisäilmoituksella ilmoitettavaa maahantuontia koskeva vertailutieto on nähtävillä heti huhtikuun alussa. Maaliskuun arvonlisäveroilmoitus on annettava 12. toukokuuta mennessä.

Tullilta saatu vertailutieto perustuu tullauspäätökseen, joka sisältää tullausarvon lisäksi Tullin kantamat tullit ja muut maksut. Ilmoittajan tulee kuitenkin itse laskea maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja arvonlisäveron määrä ja ilmoittaa nämä tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Tuonnissa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta Suomeen maahantuonnin arvonlisäveron perusteen lähtöarvona on yleensä Tullin vahvistama tullausarvo. Kun määritetään maahantuonnin arvonlisäveron perustetta, siihen on sisällytettävä esimerkiksi tavaran kuljetus-, lastaus-, purku- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti. Maahantuontien yhteissumma eli veron peruste on siten yleensä suurempi tai yhtä suuri kuin Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonneista. Arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettava luku yleensä poikkeaa Tullin vertailutiedon luvusta.