Ohje maahantuonnin arvonlisäveron perusteen määrittämisestä ja laskemisesta julkaistu

Verohallinnon tiedote, 4.7.2018

Verohallinto on julkaissut syventävän vero-ohjeen ’Maahantuonnin arvonlisäveron peruste’. Uudessa ohjeessa kerrotaan, miten maahantuonnin arvonlisäveron peruste määritetään ja vero lasketaan eri tilanteissa. Uusi ohje täydentää aikaisemmin julkaistua syventävää vero-ohjetta maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelystä 1.1.2018 alkaen.   

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien on pitänyt antaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnolle 1.1.2018 lähtien. Maahantuonnin arvonlisäveron perusteen määrittämistä ja arvonlisäveron laskemista koskevat arvonlisäverolain säännöksen eivät muuttuneet, kun maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi pääosin Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen.

Lue lisää:

Uusi syventävä vero-ohje:

Muita ohjeita: