Ohje arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta julkaistu

Verohallinnon tiedote, 29.11.2018

Verohallinto on julkaissut ohjeen "Arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta". Ohjeessa kerrotaan arvonlisäverolakiin lisätyistä arvoseteleitä koskevista uusista säännöksistä, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Säännöksissä määritellään, mitä arvoseteleillä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa ja määritellään arvosetelin pääluokat. Lisäksi ohjeessa selostetaan yksikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynneistä suoritettavasta arvonlisäveron maksuajankohdasta, tietynlaisten yksikäyttöarvosetelien ketjumyynnin verokohtelusta ja tiettyyn erityistilanteeseen liittyvästä veron perusteesta.

Keskeisin muutos on se, että arvoseteleiden jakelusta perittävät palkkiot tulevat yleensä arvonlisäverotuksen piiriin.

Verohallinnon ohje "Arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta"'