Muista ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti

Verohallinnon tiedote, 18.4.2018

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tulee ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Alv-velvolliset maahantuojat laskevat maahantuonnin veron perusteen sekä siitä suoritettavan arvonlisäveron ja ilmoittavat ne arvonlisäveroilmoituksella. Ilmoituksen voi antaa esimerkiksi OmaVerossa.

Vielä kevään aikana ilmoittamiseen on tulossa helpotusta, kun Tullilta saatava ilmoittajakohtainen vertailutieto maahantuonneista saadaan näkyviin OmaVeron arvonlisäveroilmoitukselle. Tieto näkyy OmaVerossa todennäköisesti toukokuun alussa.

Arvonlisäveropalautusten käsittelyssä on ruuhkaa. Käsittelyaika vaihtelee normaalisti yhdestä viikosta kolmeen viikkoon ja tarkempaa tutkimista vaativien ilmoitusten osalta viidestä kuuteen viikkoon. Tällä hetkellä yksittäisten palautusten maksaminen voi kestää normaalia pidempään.

Osaltaan arvonlisäveropalautusten käsittelyn viivästymiseen vaikuttavat alkuvuonna annetut maahantuonnin arvonlisäveron ilmoitukset, joista useat poikkeavat Tullilta saaduista tiedoista. Myös tämä aiheuttaa Verohallinnolle lisäselvittelyjä.