Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen pienpanimoalennuksen myöntämisen edellytyksistä

Verohallinnon tiedote, 28.5.2018

Korkein hallinto-oikeus on 27.4.2018 antanut vuosikirjapäätöksen (KHO 2018:62) pienpanimoalennuksen myöntämisen edellytyksistä sellaisessa tapauksessa, jossa kahdella eri panimolla on keskenään sopimus laitevuokrasta.

Pienpanimoalennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että olut on tuotettu oikeudellisesti ja taloudellisesti muista panimoista riippumattomassa panimossa. Panimon on myös toimittava fyysisesti erillään muista panimoista eikä se saa harjoittaa lisenssivalmistusta. Lisäksi panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä saa olla enintään 15 000 000 litraa. (Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 9 §)

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan pienpanimon vuokratessa toisen pienpanimon tuotantolaitteita ja henkilökuntaa oluen valmistusta varten kaksi eri pienpanimoa tuottaa olutta fyysisesti samoissa tiloissa ja samoilla laitteilla. Pienpanimoalennuksen edellytykset eivät tällaisen yhteistyön aloittamisen jälkeen enää täyty.

Siksi sekä panimolaitteet toiselle pienpanimolle oluen tuottamista varten vuokraava pienpanimo että toisen pienpanimon panimolaitteet omaa oluen tuottamistaan varten vuokraava pienpanimo menettävät oikeuden pienpanimoalennukseen.

Päätös muuttaa verotuskäytäntöä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös muuttaa Verohallinnon verotuskäytäntöä. Pienpanimoalennuksen edellytykset eivät täyty silloin, kun kaksi eri panimoa tuottaa olutta fyysisesti samoissa tiloissa laitevuokrausta koskevan tai muun sopimuksen nojalla. Muu sopimus voi käsittää oluterän tilaamisen toiselta pienpanimolta ilman osallistumista oluen valmistukseen.

Verohallinto soveltaa uutta verotuskäytäntöä 1.1.2019 lukien.

Verohallinto julkaisee syksyllä 2018 ohjeen alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n tulkinnasta.