Henkilöverotuksen lomakkeisiin muutoksia

Verohallinnon tiedote, 29.10.2018

Henkilöverotuksen uusitut lomakkeet ja täyttöohjeet on julkaistu vero.fi:ssä. Tiedot luetaan jatkossa optisesti lomakkeen täyttökentistä. Käytä siis uusia lomakkeita ja hävitä vanhojen verovuosien lomakkeet, jos niitä on vielä tallessa.

Lomakkeita voit hakea ja tulostaa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Palautusosoite on lomakkeiden etusivulla. Voit hoitaa veroasioitasi 9.11.2018 alkaen myös OmaVero-palvelussa osoitteessa vero.fi/omavero. Verohallinto suosittelee sähköistä ilmoittamista OmaVerossa.

Henkilöasiakkaiden lomakemuutokset

Useimmat henkilöasiakkaiden lomakkeet eivät ole enää verovuosikohtaisia. Muista merkitä lomakkeeseen se vuosi, jonka tietoja ilmoitat.

Myös esitäytetty veroilmoitus muuttuu. Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2019. Esitäytetty veroilmoitus ei ole jatkossa enää täytettävä lomake vaan tuloste asiakkaan tiedoista. Jos tiedoissa on korjattavaa, ilmoita muutokset keväällä OmaVerossa tai erillisillä lomakkeilla. Muutoksia ei siis enää merkitä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Esimerkkejä uusista lomakkeista:

 • 1A Matkakulut - asunnon ja työpaikan väliset matkat
 • 1B Matkakulut - viikonloppumatkat
 • 1C Matkakulut - matkat toissijaiselle työpaikalle
 • 1D Matkakulut - tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat (esim. erityisalojen matkakulut)
 • 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
 • 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
 • (Lomakkeet 50A ja 50B korvaavat osittain esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosan)
 • 10 Apurahat
 • 11 Tulonhankkimistoiminta
 • (Lomake 15 Freelancerin tulot poistettu)
 • 16A Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)
 • 16B Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)
 • (Lomake 16 Selvitys ulkomaantuloista poistettu)
 • 7L Vuokratulot - muu omaisuus

Muutoksia myös maatalouden ja elinkeinoyhtymien lomakkeisiin

Maataloudenharjoittajien veroilmoituslomake 2 on uudistettu ja maatalousyhtymille on tehty uusi lomake 2Y (Maatalouden veroilmoitus – maatalousyhtymä). Myös elinkeinoyhtymien veroilmoituslomake 6A on uudistettu.