Hallitus esittää muutoksia autoverolakiin

Verohallinnon tiedote, 15.6.2018

Autojen hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavan autoveron määrään. Hiilidioksidipäästöjen mittaustapa on muuttumassa. Hallitus esittää, että uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen autoverotus sopeutetaan uuteen WLTP-mittaustapaan (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Mittaustavan muutos ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen autoveron määrään.

Mittaustavan muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja eikä se vaikuta jo käytössä olevien autojen hiilidioksidiarvoihin eikä autoverotukseen.

Autoverotaulukot muutetaan

Autoverotaulukot muutetaan vastaamaan hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmän muutosta. Muutetut verotaulukot koskisivat niitä autoja, joiden hiilidioksidin päästötieto on mitattu uudella WLTP-mittausmenetelmällä. Muihin autoihin sovelletaan jatkossakin nykyisiä autoverotaulukoita.

Uudet autoverotaulukot WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisivat voimaan 1.9.2018. Niitä sovellettaisiin autoihin, joiden hiilidioksidin päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen.

Uusien autoverotaulukoiden voimaantuloon asti verotetaan nykyisten taulukoiden mukaan myös ne autot, joilla on uuden WLTP-menetelmän mukainen mittaustulos. Tällöin verotuksessa sovelletaan verovelvollisen eduksi niin sanottua takaisinlaskettua arvoa, jossa uusi WLTP-lukema muunnetaan vastaamaan vanhan NEDC-testin lukemaa.

Hallituksen esitys (HE 74/2018)