Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus

Verohallinnon tiedote, 26.3.2018

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon lähdeverolain vaatimuksista on ollut epäselvyyttä. Verohallinto täsmentää ohjeistusta.

Osingon maksajan on selvitettävä, onko osingonsaaja Suomeen yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Vain rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan osingon verotukseen  sovelletaan lähdeverolakia. Suomeen yleisesti verovelvolliselle maksettavaan osinkoon sovelletaan ennakkoperintälakia. Soveltamisen osalta ei ole merkitystä sillä, onko kyse suorasta omistuksesta vai hallintarekisteröidystä omistuksesta.

Osingon maksaja vastaa lähdeveron perinnässä tapahtuneiden virheiden vuoksi perimättä jääneestä lähdeverosta. Jos lähdeveroa on ilmoitettu tai maksettu liian vähän, Verohallinto määrää veron maksettavaksi tai oikaisee päätöstä. Alihankkijoiden käyttäminen ei vaikuta osingon maksajan verovastuuseen.

Lisätietoa: Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus

Seuraavat Verohallinnon ohjeet päivitetään:
Hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen verotusmenettelystä Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit