Espanjan uusi verosopimus voimaan vuoden 2019 alusta - Portugalin verosopimus päättyy

Verohallinnon tiedote, 28.9.2018

Espanjan uuden verosopimuksen keskeinen muutos koskee eläkkeiden verotusta

Uuden verosopimuksen mukaan Suomessa voidaan verottaa Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavat eläkkeet. Lue lisää Suomesta maksettavien eläkkeiden verotuksesta.

Vuodesta 2019 alkaen Suomi verottaa myös vuokratuloa ja luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuva henkilö saa Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoistaan.

Uusi sopimus koskee myös Suomessa asuvia, jotka saavat tuloa Espanjasta

Suomessa verotetaan nykyisinkin Suomessa asuvan Espanjasta saamia eläkkeitä, joten tältä osin uusi verosopimus ei tuo muutosta Suomen verotukseen. Uuden sopimuksen mukaan Espanjassa voidaan verottaa kuitenkin joitakin sieltä maksettavia eläkkeitä. Tällöin Espanjassa poistetaan näiden eläkkeiden osalta kaksinkertainen verotus poikkeuksellisesti niin sanotulla käänteisellä hyvityksellä.

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus on irtisanottu

Tämän hetkisen tiedon mukaan Suomella ei ole vuoden 2019 alusta voimassaolevaa verosopimusta Portugalin kanssa. Verosopimuksettomassa tilanteessa verosopimus ei rajoita Suomen verotusoikeutta, kun Suomesta maksetaan tuloja Portugalissa asuvalle. Suomesta maksettavia tuloja verotetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Käytännössä Suomessa verotetaan siis esimerkiksi Suomesta maksettavia eläkkeitä.

Lue lisää Suomesta maksettavien eläkkeiden verotuksesta.

Verosopimuksen irtisanominen vaikuttaa myös Suomessa asuviin, jotka saavat tuloa Portugalista

Suomessa asuvaa verotetaan Suomessa myös Portugalista saaduista tuloista. Myös Portugalissa voidaan periä veroa Portugalista maksettavista tuloista. Suomessa kuitenkin poistetaan tulojen mahdollinen kaksinkertainen verotus Suomen lain mukaan. Tällöin Suomessa voidaan hyvittää vain Portugalin valtiolle maksettuja veroja.

Uusi verosopimus on mahdollinen

Portugalilla on kuitenkin mahdollisuus hyväksyä uusi jo neuvoteltu verosopimus marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Uusi sopimus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta. Uuden verosopimuksen keskeinen muutos koskisi eläkkeiden verotusta. Uuden verosopimuksen mukaan Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Portugalissa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavat eläkkeet. Portugalin uusi verosopimus vastaisi Espanjan verosopimusta.