Ennakkoperintärekisterin uudet tarkistuspäivät otetaan käyttöön 1.9.2018

Verohallinnon tiedote, 27.8.2018

Ennakkoperintärekisterin uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Tarkistuspäivät ovat yleisiä tarkistuspäiviä ja koskevat kaikkia suorituksen saajia. Kaikki suorituksen saajat on tarkistettava jokaisena tarkistuspäivänä, eikä yrityskohtaista tarkistuspäivää enää ole. Tarkistuspäiviä ei enää jatkossa näytetä ennakkoperintärekisterimerkinnän yhteydessä YTJ:ssä eikä kerrota Ilmoitin.fi-palvelun kautta tehdyissä kyselyissä.

Vuonna 2018 on kolme tarkistuspäivää 28.2., 1.9. ja 1.12. Vuodesta 2019 alkaen käytössä ovat kaikki neljä tarkistuspäivää. Rekisteristä voidaan poistaa myös muuna ajankohtana kuin rekisteriin merkittynä tarkistuspäivänä. Maksajan kannattaakin tarkistaa suorituksen saajan rekisterimerkintä aina maksuhetkellä.

Tiedot entistä paremmin ajan tasalla

Ennakkoperintärekisteritiedot päivitetään tarkistuspäiviin mennessä. Rekisteritiedot tulee tarkistaa tarkistuspäivänä tai sen jälkeen. Etukäteen tietoja ei voi tarkistaa.

Uudistuksella halutaan turvata laillisesti toimivien yritysten kilpailuasema. Ajantasaiset ja paikkansa pitävät tiedot torjuvat harmaata taloutta ja kilpailun vääristymiä. Harmaan talouden toimijat eivät saa etuja vanhentuneista rekisteröintitiedoista.

Työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Tarkistuskanavat eli YTJ.fi, ilmoitin.fi ja YTJ-palvelut säilyvät ennallaan.