Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät muuttuvat vuoden 2018 aikana

Verohallinnon tiedote, 27.2.2018

Nykyiset ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät 28.2. ja 31.8. poistuvat. Tarkistuspäiviä ei enää näytetä ennakkoperintärekisterimerkinnän yhteydessä YTJ:ssä ja Ilmoitin.fi-palvelussa.

Uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Tarkistuspäivät ovat yleisiä tarkistuspäiviä ja koskevat kaikkia suorituksen saajia. Kaikki suorituksen saajat on tarkistettava jokaisena tarkistuspäivänä. Yrityskohtaista tarkistuspäivää ei enää ole. Tarkistuspäiviä ei enää kerrota Ilmoitin.fi-palvelun kautta tehdyissä ennakkoperintärekisterikkyselyissä.

Uudet tarkistuspäivät otetaan käyttöön 1.9.2018. Vuonna 2018 on kolme tarkistuspäivää 28.2, 1.9 ja 1.12. Vuodesta 2019 alkaen käytössä ovat kaikki neljä tarkistuspäivää. Rekisteristä voidaan poistaa myös muuna ajankohtana kuin rekisteriin merkittynä tarkistuspäivänä. Maksajan kannattaakin tarkistaa suorituksen saajan rekisterimerkintä aina maksuhetkellä.

Tiedot entistä paremmin ajan tasalla

Tarkistuspäivien muutokset saattavat aiheuttaa muutostarvetta taloushallinto-ohjelmiin. Kannattaa tarkistaa, että kaikki talousohjelmistojen versiopäivitykset on tehty. 

Ennakkoperintärekisteritiedot päivitetään tarkistuspäiviin mennessä. Rekisteritiedot tulee tarkistaa tarkistuspäivänä tai sen jälkeen. Etukäteen tietoja ei voi tarkistaa.

Uudistuksella halutaan turvata laillisesti toimivien yritysten kilpailuasema. Ajantasaiset ja paikkansa pitävät tiedot torjuvat harmaata taloutta ja kilpailun vääristymiä. Harmaan talouden toimijat eivät saa etuja vanhentuneista rekisteröintitiedoista

Työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Tarkistuskanavat eli YTJ.fi, ilmoitin.fi ja YTJ-palvelut säilyvät ennallaan. Palveluissa ei kuitenkaan enää palauteta seuraavaa tarkistuspäivää.