Carried interest -voitonjakoerä verotuksessa

Verohallinnon tiedote, 27.6.2018

Carried interest -voitonjakoerät voivat olla ansio- tai pääomatuloa tapauksesta riippuen.

Verohallinnon käsitys Carried interest -voitonjakoerän luonteesta sekä käytöstä rahaston tulonjaossa ja kannustinjärjestelmissä on päivittynyt vuonna 2016 julkaistun raportin jälkeen. Asiaan on saatu myös oikeuskäytäntöä, kun keskusverolautakunta on antanut rahasto- ja voitonjakorakenteeseen liittyvän julkaistun ratkaisun KVL:2016/51.

Tapauksen olosuhteista riippuen tuloerät, jotka muodostuvat kokonaan tai osittain Carried interest -voitonjakoerästä, voivat verotuksessa olla luonteeltaan joko ansio- tai pääomatuloa. Carried interest -voitonjakoerään perustuvien tulojen ei siten voida yleisesti todeta olevan ansio- tai pääomatuloa.

Verohallinto ja Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) verotyöryhmä keskustelivat kesäkuussa Carried interest -voitonjakoerän verotuksesta, jota on aiemmin käsitelty Verohallinnon julkaisemassa raportissa ja sitä koskevassa uutisessa Carried interest -projektin loppuraportti julkaistu (14.4.2016 ).

Verohallinto toivoo, että pääomasijoitustoimialalla toimivat lähestyisivät Verohallintoa toimialan verotusasioissa ennakollisesti. Näin toimimalla voidaan mahdolliset epäselvyydet ratkaista mahdollisimman tehokkaasti ja reaaliaikaisesti.  Pääomasijoitustoimialan verotuskysymyksiä koordinoidaan Verohallinnossa Konserniverokeskuksesta.