Autoverotaulukoihin esitetään muutoksia

Verohallinnon tiedote, 5.12.2018

Hallitus esittää muutoksia autoverotuksen tasoihin. Uudet verotasot vastaisivat tarkemmin niitä verotasoja, jotka olivat käytössä ennen WLTP-päästömittaustavan käyttöön ottoa. Uusia verotasoja on tarkoitus soveltaa 3.12.2018 lähtien verotettaviin autoihin.

Verohallinto kantaa auton ensirekisteröinnin yhteydessä autoveron, joka perustuu auton hiilidioksidipäästöihin. Syyskuun alussa käyttöön otettiin uusi tapa mitata auton polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. NEDC-testi korvattiin WLTP-menetelmällä. WLTP-menetelmä arvioi autoja tarkemmin ja voi antaa korkeampia hiilidioksidipäästöarvoja.

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteistyössä tekemän selvityksen mukaan uusi WLTP-mittaustapa on nostanut päästöarvoja Suomessa jonkin verran enemmän kuin ennakkoon saaduista tuloksista oli arvioitavissa.

Jotta autoverotuksen keskimääräinen taso ei kiristyisi, hallitus esittää muutosta autoverotasoihin. Muutoksen jälkeen verotasot vastaisivat tarkemmin ennen mittaustapamuutosta voimassa olleita verotasoja.

Uusi autoverotaulukko tulee voimaan 1.1.2019

Valtiovarainministeriön tekemän HE:n luonnoksen mukaan uusi autoverotaulukko WLTP-mittaustavalla mitatuille autoille tulisi voimaan tammikuun alussa 2019. Sitä sovellettaisiin autoihin, joiden hiilidioksidipäästö on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 3. joulukuuta tai sen jälkeen.

Autoverotuksen muutos koskisi vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuttaisi jo rekisteröityjen ja käytössä olevien autojen autoverotukseen.

Lue lisää: Luonnos hallituksen esitykseksi

Avainsanat: