Asunto-osakeyhtiö, anna veroilmoitus helposti OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 12.4.2018

Asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön on annettava veroilmoitus liitteineen sähköisesti, lakimuutoksen tultua voimaan marraskuussa 2017. Voit antaa veroilmoituksen sähköisesti nyt OmaVerossa sekä edelleen Ilmoitin.fi:ssä tai kaupallisten Tyvi-palveluiden kautta.

Anna veroilmoitus sähköisesti, OmaVerossa

OmaVero on helppo, nopea ja turvallinen tapa antaa veroilmoitus. Voit lähettää siellä myös liitetiedostot, jotka OmaVero muuntaa automaattisesti pdf-muotoon. Liitetiedostot voivat olla esimerkiksi aikaisempia tilinpäätöksiä. Sähköinen ilmoittaminen vähentää virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa verotuksen valmistumista.

OmaVerossa voit tallentaa veroilmoituksen myös keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Palvelu ohjaa ilmoituksen antamisessa ja se myös laskee tuloksen ja nettovarallisuuden syöttämiesi tietojen perusteella.

OmaVerossa voit myös lukea asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön verotusta koskevia päätöksiä ja selvityspyyntöjä, vastata selvityspyyntöihin, tehdä oikaisuvaatimuksen ja tarkistaa maksuyhteystiedot sekä siirtyä suoraan maksamaan.

Tarvitset kaikkea sähköistä asiointia, myös OmaVeroa, varten Katso-tunnisteen.

Tarvitseeko veroilmoitus sitten antaa tänä vuonna?

Kun vastaat OmaVerossa neljään pakolliseen taustakysymykseen, OmaVero antaa vastausten perusteella tiedon, pitääkö veroilmoitus antaa. Voit kuitenkin aina antaa veroilmoituksen, vaikka sen antamisedellytykset eivät täyttyisikään.

Muistathan, että OmaVeroa edeltänyt Yhteisöjen veroilmoituspalvelu on edelleen auki katselutilassa. Voit 2.5.2018 asti ottaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelusta talteen aiemmin siellä antamiasi edellisten vuosien veroilmoituksia.

Veroilmoitus voidaan antaa paperilla enää vain erityisestä syystä. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi teknistä estettä.

Muistathan veroilmoitusta antaessasi nämä asiat:

  • Veroilmoitus on aina annettava ensimmäiseltä tilikaudelta.
  • Täytä veroilmoitukselta aina kohdat: ”Asunto- ja kiinteistöyhteisön tuotot ja kulut kirjanpidon mukaisina” sekä ”Laskelma verotettavasta tulosta”.
  • Jos yhtiö jakaa osinkoa, ilmoita se veroilmoituksella ja täytä myös kohta ”Tiedot nettovarallisuudesta osakkeen vertailuarvon ja matemaattisen arvon laskemista varten” eli varallisuuslaskelma.
  • Liitä mukaan yhtiön virallinen tase.
  • Jos yhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta antaa veroilmoitusta aiemmilta vuosilta, anna veroilmoituksen liitteenä tilinpäätökset näiltä tilikausilta sekä laskelma siitä, miten mahdollisia tappioita on vähennetty. Näin vanhat, voimassa olevat tappiot tulevat huomioitua verotuksessa.