Ahvenanmaalle uusi työ- ja eläketulovähennys

Verohallinnon tiedote, 19.1.2018

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on päättänyt uudesta työ- ja eläketulovähennyksestä Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa. Samalla perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3 060 eurosta 3 100 euroon vuonna 2018.

Vähennykset keventävät pieni- ja keskituloisten verotusta

Perusvähennyksen korotus vastaa Manner-Suomessa tehtyä korotusta pienituloisille tarkoitettuun perusvähennykseen.

Työ- ja eläketulovähennys on uusi vähennys Ahvenanmaalla. Vähennys lasketaan palkka- ja muiden työtulojen sekä ansiotulona verotettavien eläkkeiden perusteella. Vähennys tehdään verosta ja sen enimmäismäärä on 100 euroa. Vähennystä ei saa, jos ansiotulot olisivat vähintään 35 000 euroa vuodessa.

Verohallinto tekee molemmat vähennykset automaattisesti ja ne ovat jo mukana vuoden 2018 verotuksessa. Asiakkaan ei tarvitse erikseen vaatia niitä verokorttihakemuksella tai veroilmoituksella.

Kunnille korvataan verotulojen menetys

Maakuntahallitus korvaa Ahvenanmaan kunnille vähennyksistä johtuvat verotulojen menetykset. Korvauksista säädetään erityisessä laissa.

Korvausten suurus määräytyy todellisten verovaikutusten perusteella. Korvauksia maksetaan aluksi kunnille ennakkoon laskelmien mukaisesti ennen kuin vähennysten vaikutuksista saadaan tarkkaa tietoa korvausmäärien pohjaksi.