Ahtium Oyj:n osakkeista syntyneet tappiot vähennetään vuoden 2018 verotuksessa

Verohallinnon tiedote, 14.12.2018

Ahtium Oyj:n osakkeita omistavat vähentävät näiden osakkeiden luovutustappiot vuoden 2018 verotuksessa yhtiön konkurssipesän pesänhoitajan antaman lausunnon perusteella. Ahtium Oyj:llä eli entisellä Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:llä on kymmeniätuhansia henkilöosakkaita. Jos luovutustappiota ei ole merkitty vuoden 2018 esitäytetylle veroilmoitukselle, heidän tulee itse ilmoittaa tappiot, kun he ilmoittavat vuoden 2018 veroilmoitukselle tietoja.

Henkilöverotuksessa luovutustappion määräksi katsotaan ostohinnan ja ostosta aiheutuneiden kulujen yhteismäärä. Jos olet ostanut aikanaan Talvivaaran osakkeita esimerkiksi 1000 eurolla, voit vähentää saman summan verotuksessa. Jos sinulla ei ole verovuonna 2018 luovutusvoittoja tai pääomatuloja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, Verohallinto vahvistaa vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappion. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista tai muista pääomatuloista viitenä seuraavana vuonna sitä mukaa, kun voittoa tai pääomatuloa kertyy.

Tarkista esitäytetty veroilmoituksesi ja täydennä veroilmoituksen tietoja tarvittaessa huhti-toukokuussa 2019 OmaVerossa.

 

Lisätietoja:

Verohallinnon ohje Ahtium Oyj:n luovutustappioiden vähentämisestä verotuksessa