Yhteisöjen tuloveroilla on uusi viitenumero – tarkista, että käytät maksaessasi oikeaa viitettä

Verohallinnon tiedote, 10.11.2017

Yhteisöjen tuloverojen maksamisessa on käytössä uusi viitenumero. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero, ennakkoverot ja lisäennakko maksetaan tästä lähtien omalla yhteisöjen tuloveron viitteellä. Tämä viitenumero on sama kaikille yhteisön tuloveroille.

Yhteisöjen tuloveron maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä tilisiirroilla ennen marraskuuta 2017.

Oma-aloitteisille veroille on oma viitenumeronsa

Yhteisöjen tuloverojen viite on eri asia kuin oma-aloitteisten verojen viite. Oma-aloitteisille veroille on oma viitenumeronsa, joka on ollut käytössä jo aiemmin.

Jos olet tallentanut oma-aloitteisten verojen viitenumeron verkkopankkisi maksupohjaan, huomioi, että et voi maksaa samalla viitteellä yhteisöjen tuloveroja.

Oikeaa viitenumeroa käyttämällä maksu kohdistuu oikealle verolajille

Veroja maksettaessa on käytettävä verolajin omaa viitenumeroa. Verolajin viitettä käyttämällä maksu kohdistuu oikealle verolajille.

Jos maksat yhteisöjen tuloveroja oma-aloitteisten verojen viitteellä, maksu käytetään ensisijaisesti oma-aloitteisille veroille. Jos oma-aloitteisia veroja ei ole erääntynyt maksettavaksi, käytetään saapunut maksu kuun lopussa muille erääntyneille veroille, kuten esimerkiksi yhteisöjen tuloveroille. Yhteisöjen tuloverojen eräpäivä on kuitenkin jo kuun 23. päivä, joten erääntyneelle yhteisöjen tuloverolle ehtii kertyä viivästysseuraamuksia ennen kuun loppua.

Verolajikohtaiset viitenumerot löytyvät esimerkiksi OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista.

Jo erääntyneiden verojen maksuissa voi käyttää edelleen asiakasviitenumeroa verolajista riippumatta. Asiakasviitenumero löytyy yhteenvedolta maksamattomien verojen maksutiedoista.

Lue lisää: