YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä: Ilmoita palkka vuosi-ilmoituksella (PY, 1Y)

Verohallinnon tiedote, 23.1.2017

Yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluvia yrittäjiä ovat muun muassa

  • avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % yhtiöstä tai äänivallasta
  • henkilö, joka omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiöstä tai äänivallasta.

YEL- tai MYEL -vakuutetun yrittäjän palkat ilmoitetaan vuosi-ilmoituksessa  suorituslajiksi  PY tai 1Y.

Kun lasketaan yrittäjän sairausvakuutusmaksua, Verohallinto korvaa PY- ja 1Y-palkkatiedot vakuutusyhtiöstä saaduilla YEL- tai MYEL -työtulotiedoilla siltä osin kuin YEL- tai MYEL -työtulo korvaa ansiotulot. Jos yrittäjän palkkojen ilmoittamisessa käytetään vuosi-ilmoituksessa väärää suorituslajia, sairausvakuutusmaksu määrätään kahteen kertaan: sekä vuosi-ilmoituksen palkkatietojen että YEL- tai MYEL -työtulotietojen perusteella.

Lisätietoja: