Vuoden 2016 vuosi-ilmoituksen eräpäivä lähestyy

Verohallinnon tiedote, 25.1.2017

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien sekä tiedonantovelvollisten on annettava vuosi-ilmoitus vuonna 2016 maksamistaan ja välittämistään suorituksista yleensä viimeistään 31.1.2017.

Joillakin vuosi-ilmoituksilla on myöhäisempi eräpäivä, esimerkiksi jos ne annetaan sähköisesti.

Vuosi-ilmoitusten on oltava Verohallinnossa viimeisenä määräpäivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Jos vuosi-ilmoitusta ei voida antaa määräajassa, sen antamisaikaan on haettava lykkäystä ennen määräpäivää. Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tiedonantotavalla.

Vuosi-ilmoituksen antajan on myös tarkistettava, että oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella annetut tiedot vastaavat vuosi-ilmoituksen tietoja.

Vuosi-ilmoitusten antamiseen ja korjaamiseen on tullut muutoksia

Suorituksen maksaja (esimerkiksi työnantaja) antaa jatkossa tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Tulonsaajalla on siten vain yksi erittely suorituslajeittain ja työnantajittain.

Ilmoituksen antajan on korjattava vuosi-ilmoituksessa olevat virheet oma-aloitteisesti ja mahdollisimman pian. Vuosi-ilmoituksen korjaamiseen käytetään samaa ilmoitustapaa ja ohjelmistoa, jolla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Paperilla annetut ilmoitukset voi kuitenkin korjata myös sähköisesti verkkolomakkeella.

Jos kalenterivuonna 1.1.–31.12.2016 maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten tiedoissa on virheitä, ne korjataan antamalla uusi, korvaava ilmoitus. Tämä muutos koskee vain osaa vuosi-ilmoituksista, muiden vuosi-ilmoitusten korjaaminen säilyy ennallaan.

Katso tarkempia tietoja vuosi-ilmoituksen antamisesta ja korjaamisesta:

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei kuitenkaan koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää. Muutos ei myöskään koske kaikkia vuosi-ilmoituksia.

Taloushallinto-ohjelman muodostaman vuosi-ilmoitustiedoston voi lähettää sähköisesti Tyvi- tai Ilmoitin.fi-palvelun välityksellä. Lähes kaikki vuosi-ilmoitukset voi antaa sähköisesti myös Verohallinnon verkkolomakkeilla (Suomi.fi). Joidenkin Tyvi-palveluntarjoajien välityksellä voi lähettää vuosi-ilmoituksia myös verkkolomakkeilla.

Jos palkanlaskennassa on käytetty Palkka.fi-palvelua tunnistautuneena käyttäjänä, palvelu muodostaa vuosi-ilmoituksen palkoista vuodenvaihteessa. Palvelun työnantajatiedoista voi tarkistaa, lähettääkö palvelu vuosi-ilmoitustiedot automaattisesti. Kotitalouskäyttäjien vuosi-ilmoitus palkoista lähetetään automaattisesti.

Sähköiset vuosi-ilmoitukset voi antaa ilman valtuutusta

Vuosi-ilmoitusten lähettämiseen sähköisesti ei enää välttämättä tarvitse Katso-tunnistetta.

Suomi.fi-palvelussa voi suurimman osan vuosi-ilmoituksista antaa verkkolomakkeilla. Verkkolomakkeen voi lähettää tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunniste ei siis ole enää pakollinen.

Ilmoitin.fi-palvelussa vuosi-ilmoitukset voi antaa sähköisesti tiedostona tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteeseen liittyviä valtuutuksia on kevennetty siten, että pääkäyttäjän ja vuosi-ilmoittajan Katso-rooleilla ilmoitukset voi antaa ilman myönnettyä valtuutusta.

Lisätietoja ja ohjeita vuosi-ilmoituksen antamisesta: