Vuoden 2018 luontoisetuarvot on vahvistettu

Verohallinnon tiedote, 29.11.2017

Työnantajalta saatu luontoisetu verotetaan palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen arvoista.

Katso Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Päätöksen 2 §:n 3 momentin asuntoedun Helsinki 2 –alueeseen on lisätty postinumeroalue 00590.