Verovelkojen perintä palasi normaaliin päiväjärjestykseen

Verohallinnon tiedote, 28.4.2017

Suunnitelmien mukaisesti keskeytettynä olleet perintätoimenpiteet on käynnistetty uudelleen. Protestointi ja ulosottoon lähettäminen tehtiin taas normaaliin tapaan huhtikuun lopussa.

Verohallinnon järjestelmämuutosten vuoksi oma-aloitteisia veroja koskevat perintätoimenpiteet keskeytettiin suunnitellusti viime syksynä. Tällä pyrittiin turvaamaan tietojen oikeellisuus sekä minimoitiin muutoksiin liittyneet riskit. Vuodenvaihteen jälkeen perintätoimet käynnistettiin jälleen. Ennen toimenpiteiden aloittamista on kuitenkin ollut tärkeää varmistaa, että tiedot ovat oikein sekä korjata havaitut virheet. Erilaisia virhetilanteita on ollut, mutta virheet ovat koskeneet enintään muutamaa sataa asiakasta noin puolesta miljoonasta.

Protestointi ja ulosottoon lähettäminen tehtiin jälleen huhtikuussa

Ulosottoon lähettäminen ja verovelkojen protestointi tehtiin vuoden vaihteen jälkeen ensimmäistä kertaa helmikuussa. Ulosottoon lähetetyn aineiston poikkeuksellisen suuren koon vuoksi hakemusten käsittely kesti normaalia pidempään. Sen vuoksi maaliskuuksi aiottu ulosottoon lähettäminen jätettiin väliin. Protestointi ja ulosottoon lähettäminen tehtiin jälleen normaalisti huhtikuun lopussa.

Löytyneet virheet on korjattu ja aiheettomat perintätoimenpiteet peruutettu

Kaikki Verohallinnon tiedoissa olleet havaitut virheet on korjattu ja mahdolliset virheistä johtuneet aiheettomat perintätoimenpiteet, kuten ulosotto, protestointi tai verovelkarekisteriin merkitseminen on peruutettu. Jos asiakkaan maksujärjestely oli virheellisesti rauennut, järjestely on palautettu takaisin voimaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa enää vastaavia virheitä.

Konkurssihakemuksia tehdään jatkossa normaaliin tapaan

Myös julkisuudessa esillä ollut Verohallinnon konkurssihakemusten määrän lasku johtui järjestelmämuutoksiin liittyneistä varotoimenpiteistä. Konkurssihakemuksia tullaan tekemään jatkossa normaaliin tapaan. Verohallinnon toiminnan pääpaino on kuitenkin ensisijaisesti aina ennakoivassa ohjauksessa  – asiakasta autetaan toimimaan oikein ja selviytymään velvoitteistaan.