Verohallinto vaihtaa verotusta koskevia tietoja useiden valtioiden kanssa

Verohallinnon tiedote, 4.6.2018

Verohallinto vaihtaa useiden valtioiden kanssa yrityksiä koskevia verotustietoja (verotuksen maakohtaisia raportteja) vuoden 2018 aikana. Tietojenvaihto perustuu

  • monenkeskiseen virka-apua koskevan yleissopimukseen (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
  • Eu-direktiiviin
  • verosopimuksiin.

Monenkeskistä virka-apua koskevaa yleissopimusta ja verosopimuksia täydennetään monenkeskisellä yhteistyösopimuksella tai kahdenkeskisillä yhteistyösopimuksilla.

Monenkeskinen yhteistyösopimus (Country by Country Multilateral Competent Authority Agreement / CbC MCAA) perustuu monenkeskiseen virka-apua koskevaan yleissopimukseen. Yhteistyösopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tietoja lähettävän ja vastaanottavan valtion virka-apua koskeva yleissopimus on ollut voimassa ennen raportoitavaa tilikautta ja että molemmat valtiot ovat aktivoineet keskinäisen tietojenvaihtosuhteen.

Suomi vaihtaa tietoja aktivoidun monenkeskisen yhteistyösopimuksen tai EU-direktiivin perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa (päivitetty 7.3.2018):

 
Alankomaat Irlanti Liechtenstein Ruotsi
Argentiina Islanti Liettua Saksa
Australia Italia Luxemburg Singapore
Belgia Itävalta Malesia Slovakia
Bermuda          * Japani Malta Slovenia
Brasilia Jersey Mansaari Sveitsi
Bulgaria Kanada Mauritius Tanska
Caymansaaret * Kolumbia Meksiko Tšekki
Espanja Korean tasavalta Norja Unkari
Etelä-Afrikka Kreikka Portugali Uusi Seelanti
Gibraltar Kroatia Puola Venäjä
Guernsey Kypros Ranska Viro
Intia Latvia Romania

Yhdistynyt
Kuningaskunta

* Yksisuuntainen tietojenvaihto; valtio välittää Suomeen tietoa, mutta ei ota vastaan maakohtaisia raportteja.

Suomi vaihtaa tietoja kahdenkeskisen yhteistyösopimuksen perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa:

  • Yhdysvallat

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat tällä hetkellä voimassa vasta sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen johtuen valtion monenkeskisen virka-apua koskevan yleissopimuksen myöhäisestä voimaantulovuodesta (päivitetty 22.12.2017):

  • Chile
  • Uruguay

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat voimassa sellaisilta tilikausilta, jotka ovat päättyneet 30.3.2017 tai sen jälkeen (päivitetty 28.5.2018):

  • Indonesia

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat voimassa sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2018 tai sen jälkeen (päivitetty 28.5.2018):

  • Monaco

Verohallinto tiedottaa aktivoituihin yhteistyösopimuksiin
liittyvistä muutoksista verkkosivuillaan. Tietojenvaihtosopimuksia koskevat
kysymykset pyydämme lähettämään Verohallintoon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(at)vero.fi.

Alkuperäinen julkaisu 24.11.2017. Tietoja täydennetty uusien sopimusten tullessa voimaan.