Verohallinto vaihtaa verotusta koskevia tietoja useiden valtioiden kanssa

Verohallinnon tiedote, 4.6.2018

Verohallinto vaihtaa useiden valtioiden kanssa yrityksiä koskevia verotustietoja (verotuksen maakohtaisia raportteja) vuoden 2018 aikana. Tietojenvaihto perustuu

  • monenkeskiseen virka-apua koskevan yleissopimukseen (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
  • Eu-direktiiviin
  • verosopimuksiin.

Monenkeskistä virka-apua koskevaa yleissopimusta ja verosopimuksia täydennetään monenkeskisellä yhteistyösopimuksella tai kahdenkeskisillä yhteistyösopimuksilla.

Monenkeskinen yhteistyösopimus (Country by Country Multilateral Competent Authority Agreement / CbC MCAA) perustuu monenkeskiseen virka-apua koskevaan yleissopimukseen. Yhteistyösopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tietoja lähettävän ja vastaanottavan valtion virka-apua koskeva yleissopimus on ollut voimassa ennen raportoitavaa tilikautta ja että molemmat valtiot ovat aktivoineet keskinäisen tietojenvaihtosuhteen.

Suomi vaihtaa tietoja aktivoidun monenkeskisen yhteistyösopimuksen tai EU-direktiivin perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa (päivitetty 7.3.2018):

 
Alankomaat Irlanti Liechtenstein Ruotsi
Argentiina Islanti Liettua Saksa
Australia Italia Luxemburg Singapore
Belgia Itävalta Malesia Slovakia
Bermuda Japani Malta Slovenia
Brasilia Jersey Mansaari Sveitsi
Bulgaria Kanada Mauritius Tanska
Caymansaaret Kolumbia Meksiko Tšekki
Espanja Korean tasavalta Norja Unkari
Etelä-Afrikka Kreikka Portugali Uusi Seelanti
Gibraltar Kroatia Puola Venäjä
Guernsey Kypros Ranska Viro
Intia Latvia Romania Yhdistynyt Kuningaskunta

Suomi vaihtaa tietoja kahdenkeskisen yhteistyösopimuksen perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa:

  • Yhdysvallat

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat tällä hetkellä voimassa vasta sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen johtuen valtion monenkeskisen virka-apua koskevan yleissopimuksen myöhäisestä voimaantulovuodesta (päivitetty 22.12.2017):

  • Chile
  • Israel
  • Uruguay

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat voimassa sellaisilta tilikausilta, jotka ovat päättyneet 30.3.2017 tai sen jälkeen (päivitetty 28.5.2018):

  • Indonesia

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat voimassa sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2018 tai sen jälkeen (päivitetty 28.5.2018):

  • Monaco

Verohallinto tiedottaa aktivoituihin yhteistyösopimuksiin
liittyvistä muutoksista verkkosivuillaan. Tietojenvaihtosopimuksia koskevat
kysymykset pyydämme lähettämään Verohallintoon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(at)vero.fi.

Alkuperäinen julkaisu 24.11.2017. Tietoja täydennetty uusien sopimusten tullessa voimaan.