Verohallinto vaihtaa verotusta koskevia tietoja useiden valtioiden kanssa

Verohallinnon tiedote, 27.11.2017

Verohallinto vaihtaa useiden valtioiden kanssa yrityksiä koskevia verotustietoja (verotuksen maakohtaisia raportteja) vuoden 2018 aikana. Tietojenvaihto perustuu

  • monenkeskiseen virka-apua koskevan yleissopimukseen (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
  • Eu-direktiiviin
  • verosopimuksiin.

Monenkeskistä virka-apua koskevaa yleissopimusta ja verosopimuksia täydennetään monenkeskisellä yhteistyösopimuksella tai kahdenkeskisillä yhteistyösopimuksilla.

Monenkeskinen yhteistyösopimus (Country by Country Multilateral Competent Authority Agreement / CbC MCAA) perustuu monenkeskiseen virka-apua koskevaan yleissopimukseen. Yhteistyösopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tietoja lähettävän ja vastaanottavan valtion virka-apua koskeva yleissopimus on ollut voimassa ennen raportoitavaa tilikautta ja että molemmat valtiot ovat aktivoineet keskinäisen tietojenvaihtosuhteen.

Suomi vaihtaa tietoja aktivoidun monenkeskisen yhteistyösopimuksen tai EU-direktiivin perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa (päivitetty 22.12.2017):

 
Alankomaat Islanti Liettua Saksa
Argentiina Italia Luxemburg Singapore
Australia Itävalta Malesia Slovakia
Belgia Japani Malta Slovenia
Bermuda Jersey Mansaari Sveitsi
Brasilia Kanada Mauritius Tanska
Bulgaria Kolumbia Meksiko Tšekki
Espanja Korean tasavalta Norja Unkari
Etelä-Afrikka Kreikka Portugali Uusi Seelanti
Gibraltar Kroatia Puola Venäjä
Guernsey Kypros Ranska Viro
Intia Latvia Romania Yhdistynyt Kuningaskunta
Irlanti Liechtenstein Ruotsi  

Suomi vaihtaa tietoja kahdenkeskisen yhteistyösopimuksen perusteella 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta seuraavien valtioiden kanssa:

  • Yhdysvallat

Seuraavien valtioiden kanssa kansainvälisen tietojenvaihdon edellytykset ovat tällä hetkellä voimassa vasta sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen johtuen valtion monenkeskisen virka-apua koskevan yleissopimuksen myöhäisestä voimaantulovuodesta (päivitetty 22.12.2017):

  • Chile
  • Israel
  • Uruguay

Seuraavien valtioiden kanssa Suomi ei toistaiseksi vaihda tietoja, koska tietojenvaihtosuhdetta Suomen kanssa ei ole aktivoitu vaikka valtion monenkeskinen virka-apua koskeva yleissopimus on voimassa ja monenkeskinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu (päivitetty 22.12.2017):

  • Caymansaaret
  • Indonesia

Verohallinto tiedottaa aktivoituihin yhteistyösopimuksiin
liittyvistä muutoksista verkkosivuillaan. Tietojenvaihtosopimuksia koskevat
kysymykset pyydämme lähettämään Verohallintoon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(at)vero.fi.