Verohallinto ei ota vielä käyttöön Suomi.fi-viestejä

Verohallinnon tiedote, 18.12.2017

Väestörekisterikeskus julkaisi 15.12.2017 uuden kansalaisten ja viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun palvelun, Suomi.fi-viestit.Suomi.fi-viestit on tarkoitettu kansalaisten ja viranomaisten väliseen viestintään ja se korvaa nykyisin käytössä olevan Kansalaisen asiointitilin.

Jos kansalainen ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, hän voi valita sähköisen asiakkuuden ja vastaanottaa viranomaisilta tulevat viestit halutessaan vain sähköisessä muodossa.

Veroasioita koskevat asiakirjat lähetetään toistaiseksi vielä postitse kotiin, sillä Verohallinto ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön vasta loppuvuodesta 2018 henkilöverotuksen siirtyessä OmaVeroon.

Poikkeuksena on Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteinen palkanlaskupalvelu Palkka.fi, joka lähettää joulukuusta 2017 alkaen Suomi.fi-viesteihin esimerkiksi palkkalaskelmat.

Sähköinen asiakkuus ja OmaVero

Katso-tunnistuspalvelun käyttäjät voivat halutessaan saada tällä hetkellä omaan sähköpostiin ilmoituksia Verohallinnon OmaVero-palvelussa julkaistavista kirjeistä, päätöksistä tai myöhässä olevista maksuista. Verohallinto lähettää kuitenkin vielä toistaiseksi veroasioita koskevat asiakirjat myös postitse kotiin.

Henkilöasiakkaille verotusta koskevien asiakirjojen ja muiden viestien vastaanottaminen vain sähköisessä muodossa on vasta suunnitteilla. Verohallinto tiedottaa vuoden 2018 aikana, milloin sähköinen asiakkuus Suomi.fi-viestien kautta toteutuu henkilöasiakkaille.

Henkilöasiakkaiden sähköiset palvelut siirtyvät vaiheittain OmaVeroon.