Verohallinnossa on aloitettu sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja valvontaprojekti

Verohallinnon tiedote, 27.3.2017

Sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvat muutokset tuovat alalle yhä enemmän haasteita arvonlisäverotukseen. 

Tämän vuoden aikana toteutettavalla sosiaali- ja terveysalan valvontaprojektilla lisätään toimialatuntemusta ja tarkennetaan kokonaiskuvaa toimialalla esiintyvistä keskeisistä verotuksellisista haasteista erityisesti arvonlisäverotukseen liittyen. Projektin tavoitteena on kohdistaa ohjausta ja valvontaa mahdollisimman tehokkaasti ja samalla varmistaa toimijoiden tasapuolinen kohtelu.

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalipalvelut on jätetty arvonlisäveropohjan ulkopuolelle. Toimialan muuttuessa myös palvelujen tarjonta on laajentunut ja palvelut ovat yhä useammin muuta kuin arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Tämän vuoksi projekti kohdistuu erityisesti arvonlisäverotukseen. 

Terveysala on voimakkaasti kasvava ja muuttuva toimiala, jossa palvelujen tarjonta on laajentunut ja toimijoiden konsernirakenteet ovat muuttuneet. Tuleva sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteen uudistus vaikuttaa myös merkittävästi toimialaan. Tavoitteena on olla mukana muutoksessa ohjaamalla alan toimijoita hoitamaan verovelvoitteensa lainmukaisesti.