Verohallinnolle moitteet Eduskunnan oikeusasiamieheltä

Verohallinnon tiedote, 24.2.2017

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee Verohallinnon liian nopeita toimenpiteitä lopettaa paperisten kausiveroilmoitusten lähettäminen maatalousyrittäjille ja metsänomistajille.

Verohallinto muutti käytäntöään keväällä 2015 luopumalla paperisten kausiveroilmoitusten lähettämisestä alkutuottajille. Menettelymuutoksella haluttiin lisätä sähköistä asiointia.  Sakslinin mukaan Verohallinto ei riittävästi arvioinut asiakkaiden kykyä tai mahdollisuuksia käyttää sähköisiä asiointipalveluja. 

Vaikka muutoksesta pyrittiin kertomaan sekä verovelvollisille lähetetyissä tuloverotuksen täyttöoppaissa että laajalla tiedotuskampanjalla, ei tieto tavoittanut kaikkia. Noin 14 prosenttia alkutuottajista jätti kausiveroilmoituksen myöhässä.  Sakslinin mukaan äkillinen toimintatapojen muutos ja puutteellinen ohjaus ovat hyvän palvelun asianmukaisuuden sekä tiedottamisvelvollisuuden vastaisia.

Verohallinto katsoi apulaisoikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa, että tiedotuskampanja täytti hallintolain ja julkisuuslain vaatimukset. Verohallinto myös teki valtiovarainministeriölle esityksen metsätalouden harjoittajien ilmoitusvelvollisuuden rajoittamiseksi.  Muutos lisättiin hallituksen esitykseen (HE 29/2016), jonka eduskunta hyväksyi 21.6.2016. Vuodelta 2016 ilmoitusta arvonlisäverosta (ennen kausiveroilmoitus) ei tarvitse enää antaa, jos pelkkää metsätaloutta harjoittavalla asiakkaalla ei verokaudella ole ollut liiketapahtumia.

Verohallinto pyrkii jatkossa varmistamaan, että verotusmenettelyiden sekä asiakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa menettelymuutoksissa otetaan huomioon apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa esille tuomat näkökohdat.