Valvonnassa löytynyt useita epäilyjä ennakonpidätyspetoksista

Verohallinnon tiedote, 13.4.2017

Verohallinto on havainnut vuosi-ilmoitusten valvonnan yhteydessä merkittäviä perusteettomia tulojen lisäyksiä ja niistä johtuvia aiheettomia veronpalautuksia. 

Verotarkastusten yhteydessä on havaittu ilmiö, jossa yritykset ilmoittavat vuosi-ilmoituksilla työntekijöilleen huomattavia tuloja. Tuloista oli pidätetty ylisuuria ennakonpidätyksiä. Tämän seurauksena työntekijöille on tulossa merkittäviä veronpalautuksia. Kaikissa tapauksissa kyse ei ole todellisesta työskentelystä.

Toiminnalle on tyypillistä, että yritys ja työntekijät ovat yhteistyössä. Taloudellinen hyöty yksittäiselle työntekijälle ilman valvontaa olisi ollut useita kymmeniä tuhansia euroja.  Yhdellä yrityksellä on saattanut olla vuosi-ilmoituksellaan useita kymmeniä työntekijöitä.

Verohallinto valvoo tehostetusti vuosi-ilmoituksella annettavia vääriä tietoja. Tapauksia on valvonnan kestäessä löydetty useita.

Verohallinto tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten verohallintojen kanssa, koska kyseessä on kansainvälinen ilmiö.