Valmisteverotukseen esitetään muutoksia

Verohallinnon tiedote, 20.11.2017

Hallitus esittää muutoksia valmisteverotukseen. Muutokset koskisivat alkoholijuomien, tupakan, polttoaineiden ja sähkön valmisteveroja. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2018.

Alkoholijuomien valmisteveroon esitetään korotuksia

Hallitus esittää muutoksia alkoholijuomien valmisteveroon. Alkoholijuomien valmistevero nousisi vuonna 2018 keskimäärin noin 10 prosenttia.

Veronkorotus koskisi kaikkia alkoholijuomia, mutta painottuisi lievästi muihin kuin väkeviin juomiin. Mietojen käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettaisiin 15,4 prosenttia, viinin 12,7 prosenttia, oluen 10,6 prosenttia ja välituotteiden keskimäärin 9,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin 4,8 prosenttia.

Alkoholiverotuksen korottaminen nostaisi alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja vuonna 2018 keskimäärin noin viisi prosenttia.

Laki tulisi esityksen mukaan voimaan 1.1.2018.

Lue lisää: Hallituksen esitys (HE 169/2017)

Tupakkaveroon esitetään muutoksia

Hallitus esittää muutoksia tupakkaveroon. Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 21 prosenttia.

Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin 1.1.2018, toinen 1.7.2018, kolmas 1.1.2019 ja neljäs 1.7.2019. Korotukset olisivat yleensä yhtä suuria kaikissa vaiheissa.

Savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan kokonaisuudessaan keskimäärin 18 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 19 prosenttia.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan sikareiden verorakennetta muutettavaksi muiden tupakkatuotteiden verorakennetta vastaavaksi.

Laki tulisi esityksen mukaan voimaan 1.1.2018. Sovellettava verotaulukko muuttuisi puolen vuoden välein.

Lue lisää: Hallituksen esitys (HE 110/2017)

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa esitetään muutettaviksi

Hallitus esittää muutoksia nestemäisten polttoaineiden valmisteveroon sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroon. Muutokset tarkoittaisivat lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron energia- ja hiilidioksidiosuuden korotusta. Korotus painotettaisiin hiilidioksidiveron suuntaan.

Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 58 eurosta 62 euroon. Tällöin lämmityspolttoaineiden hiilidioksiditonnin arvo olisi sama 62 euroa hiilidioksiditonnilta kuin liikennepolttoaineilla.

Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotettaisiin 0,45 eurolla megawattitunnilta.

Hiilidioksidi- ja energiasisältöveron korotus merkitsisi keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin.

Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen verottomana eikä polttoturpeen verotukseen ehdoteta muutoksia.

Lait tulisivat esityksen mukaan voimaan vuoden 2018 alusta.

Lue lisää: Hallituksen esitys (HE 138/2017)