Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu

Verohallinnon tiedote, 7.7.2017

Tänään 7.7.2017 EU:n virallisessa lehdessä julkaistu EU-asetus muuttaa syyskuussa päästömittaustapaa henkilöautojen tyyppihyväksynnässä, kertovat Trafi, Verohallinto ja valtionvarainministeriö. Uutta WLTP-päästömittaustapaa käytetään uusien ensirekisteröitävien henkilöautojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen (CO2) mittauksissa.

Mittaustapamuutoksen tarkoituksena on saada todenmukaisemmat polttoainekulutustiedot ja päästöarvot autoille. Uuden WLTP-päästömittaustavan arvioidaan tuottavan keskimäärin 20 prosenttia suuremmat CO2-arvot kuin nykyisen mittaustavan. Uusiin CO2-arvoihin siirrytään vähitellen.

Autokaupat alkavat myydä ensimmäisiä uuden mittaustavan mukaisia ensirekisteröitäviä autoja todennäköisesti ensi syksynä, arvioi Trafi.

”Siirtymäaikana eli vuoden 2020 loppuun asti uusille henkilöautoille merkitään rekisteriin suurimmassa osassa tapauksia kaksi CO2-arvoa: WLTP-arvo ja laskennallinen CO2-arvo, joka vastaa nykyistä mittaustapaa. Laskennallisen arvon laskukaava on määritelty EU-asetuksessa”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Marko Sinerkari.

Mittaustapa ei ainakaan toistaiseksi muuta verotusta

Auton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vuotuiseen ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavaan autoveroon.

Mittaustavan muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta heti jo käytössä olevien autojen CO2-arvoihin eikä myöskään niiden vuotuisen ajoneuvoveron määrään. Sen sijaan uusilla henkilöautoilla on siirtymäaikana kaksi CO2-arvoa.

”Autoverotusta hoitavan Verohallinnon ja ajoneuvoverotusta hoitavan Trafin kansssa on katsottu, että verotuksessa käytetään siirtymäaikana alempaa eli käytännössä nykyistä mittaustapaa vastaavaa laskennallista arvoa. Mittaustavan muutos ei siten vaikuta merkittävästi autoveron ja ajoneuvoveron määrään siirtymäaikana”, kertoo valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen. 

Siirtymäajan jälkeen auto- ja ajoneuvoverotaulukot on mahdollista muuttaa siten, että veron määärät eivät keskimäärin edelleenkään muutu uuden mittaustavan takia. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan ole tehty. Muutostarpeita voidaan arvioida tarkemmin vasta sitten, kun uuden mittaustavan mukaisia päästöarvoja on kertynyt riittävän suuresta joukosta uusia henkilöautoja.

Lisätietoja:

Trafi:
yksikönpäällikö Marko Sinerkari, p. 029 534 5524, marko.sinerkari@trafi.fi (CO2-päästöjen mittaustapa)
yksikönpäällikkö Tuovi Tervasmäki, p. 029 5347 216, tuovi.tervasmaki@trafi.fi  (ajoneuvoverotus)

Verohallinto:
ylitarkastaja Päivi Jokivuori, p. 029 512 2008, paivi.jokivuori@vero.fi (autoverotus)

Valtiovarainministeriö:
neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen, p 029 553 0719, markus.teravainen@vm.fi (verolainsäädäntö)