Uudet verosopimukset Espanjan ja Portugalin kanssa voimaan aikaisintaan vuonna 2019

Verohallinnon tiedote, 8.12.2017

Suomi on neuvotellut uudet verosopimukset Espanjan ja Portugalin kanssa. Verosopimuksia ei kuitenkaan ryhdytä soveltamaan vielä vuonna 2018.

Uusi verosopimus tulee voimaan sen jälkeen kun molemmat valtiot ovat hyväksyneet sopimuksen kansallisissa parlamenteissaan ja sopimuksen soveltaminen alkaa voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Espanjan ilmoituksen parlamentin hyväksymisestä olisi pitänyt saapua Suomelle ennen syyskuun loppua, jotta sopimuksen soveltaminen voisi alkaa vuoden 2018 alusta. Portugalin sopimuksen mukaan ilmoitukselle säädetty aika on vain 30 päivää eli Portugalin ilmoituksen parlamentin hyväksymisestä olisi pitänyt saapua Suomelle ennen marraskuun loppua, jotta sopimuksen soveltaminen voisi alkaa vuoden 2018 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosi 2018 sovelletaan siis molempien maiden osalta vielä nykyistä verosopimusta.

Suomessa annettiin hallituksen esitys (HE 5/2016) uudesta Espanjan verosopimuksesta, joka saatettiin voimaan lailla 232/2016 ja Portugalin osalta (HE 246/2016), joka saatettiin voimaan lailla 1216/2016. Kun myös Espanja ja Portugali ovat saattaneet sopimuksen voimaan lailla, annetaan Suomessa vielä asetus, jossa säädetään tarkemmin sopimuksen voimaan tulemisesta.

Sekä Espanjan että Portugalin uusien verosopimusten keskeinen muutos koskee eläkkeiden verotusta. Uusien sopimusten mukaan Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Espanjassa/Portugalissa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavat eläkkeet. Sopimuksiin liittyy kuitenkin kolmen vuoden siirtymäsäännös. Siirtymäaikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklan määräyksiä yksityissektorin palveluksessa ansaitun eläkkeen (esim. TyEL-eläke) verotuksessa, jolloin Suomella ei ole verotusoikeutta. Ehtona kuitenkin on se, että Espanja/Portugali verottaa eläkettä.

Lue lisää:

Ajankohtainen verosopimustilanne: Verosopimukset (vm.fi)

Lisätietoa vero.fi:ssä:

Verohallinnon kannanotto koskien uutta neuvoteltua verosopimusta Espanjassa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotuksesta

Verohallinnon kannanotto koskien nykyistä verosopimusta Portugalissa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotus