Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2018

Verohallinnon tiedote, 29.12.2017

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu

(aikaisemmin sosiaaliturvamaksu) vuonna 2018 maksetuista palkoista 0,86 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan maksuun vaikuttavat muun muassa tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 17–67-vuotiaita työntekijöitä.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 17,75 %.

2. b) Merimieseläkevakuutusmaksu (MEL)

• Työnantajan osuus 13,2 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu

Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17–64-vuotiaita työntekijöitä.

• 2 083 500 euron palkkasummaan asti 0,65 %
• palkkasummasta, joka ylittää 2 083 500 euroa 2,60 %
• osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,65 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työeläkevakuutusmaksu ja merimieseläkevakuutusmaksu

• työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat 6,35 %
• työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat 7,85 %
• työntekijän osuus 63–67-vuotiaat 6,35 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

• työntekijän osuus 1,90 %
• osaomistajan osuus 0,92 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

• päivärahamaksu on 0,00 %, jos tulot ovat alle 14 020 euroa. Muuten maksu on 1,53 %.
• sairaanhoitomaksu on 0,00 % palkka ja työtuloista.

Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2017