Tulorekisteri tuo muutoksia palkkatietojen ilmoittamiseen

Verohallinnon tiedote, 20.6.2017

Vuonna 2019 käyttöönotettava tulorekisteri yhdenmukaistaa eri tahoille tapahtuvaa palkkatietojen raportointia. Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset. Työnantaja voi lisäksi valita antavansa enemmän tietoa palkanmaksutapahtumasta pakollisten tietojen ilmoittamisen yhteydessä, jolloin erilaisilta palkkatietoja koskevilta lisäkyselyiltä vältytään. Tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa palkkatietojen raportoinnin ajankohtaan. Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu, kun tiedot tulee ilmoittaa jokaisesta palkanmaksusta maksutapahtuman jälkeen.

Pakollisia ja täydentäviä tietoja

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien palkanmaksun pakolliset vähimmäistiedot, kuten suorituksen maksajan ja tulonsaajan yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, tulonsaajan ammattiluokka, työeläkejärjestelynumero, palkan euromäärä yhteensä, ennakonpidätyksen määrä, työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Tulorekisteri tarjoaa lisäksi mahdollisuuden ilmoittaa täydentäviä lisätietoja mm. sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin. Osa täydentävistä tiedoista on yksittäisiä tulolajeja ja osa erillisiä tietokokonaisuuksia, niin sanottuja muita täydentävät lisätietoja. Tällaisia täydentäviä lisätietoja ovat esimerkiksi tietyt palvelusuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot ja tulolajien ansaintajaksot.

Mitä hyötyä täydentävien lisätietojen ilmoittamisesta on?

Täydentävät tulolajit ja muut täydentävät lisätiedot kannattaa ilmoittaa mahdollisimman kattavasti, jotta kaikki tulorekisteristä tietoja saavat tahot voivat hyödyntää niitä tarvitsemallaan tarkkuustasolla ilman, että heidän tarvitsee pyytää niitä erikseen jälkikäteen. Täydentävät lisätiedot ovat valtaosin saatavissa yritysten palkkahallinnon tietojärjestelmistä. Suositeltavaa on olla yhteydessä käytössä olevan palkanlaskentajärjestelmän ohjelmistotoimittajaan ja varmistaa, että täydentävien lisätietojen ilmoittaminen tullaan huomioimaan järjestelmässä.

Miten tulorekisteri vaikuttaa tilitoimistoihin ja palkanlaskijoihin?

Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu ja tiedon välityksen määrä vähenee. Tällä hetkellä palkkatietoja ilmoitetaan monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Jatkossa palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä.  Tulorekisteristä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden käytettävissä. Tulorekisteri vastaa tietojen jakamisesta eri toimijoille. Kaikki tulorekisterin tiedot eivät ole kuitenkaan vapaasti kaikkien saatavilla, vaan lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoa kukin toimija saa nähdä tai käyttää.

Tulorekisteri käyttöön 2019 alkaen

Tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön: vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja vuodesta 2020 lähtien etuus- ja eläketiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin tulee koskemaan kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia tämän aikataulun mukaisesti ilman siirtymäaikoja.

Lue lisää tulorekisteristä osoitteessa www.tulorekisteri.fi. Vastaamme kysymyksiisi myös sähköpostitse YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen(at)vero.fi.