Talkooruoan saa syödä ilman veroja

Verohallinnon tiedote, 27.4.2017

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL on Taloussanomien uutisen (27.4.2017) mukaan tulkinnut Verohallinnon talkootyöohjetta niin, että talkoolaisille järjestetty ruokailu olisi lähes poikkeuksetta veronalaista tuloa.

Näin yksiviivaisesti verottaja ei ole ohjettaan muotoillut, vaikka onkin noudattanut Suomen lakia ohjetta tehdessään.

Ohjeessa todetaan, että ainoastaan silloin, kun ruokailu on sovittu korvaukseksi tehdystä työstä, tulee siitä myös maksaa verot. Samoin jos tarjoilu ylittää kohtuullisuuden rajat, tulee niistä maksaa vero. Ainoastaan sovittu vastikkeellisuus ja kohtuuttomuus tekevät tarjoilusta veronalaista.

Verohallinnon ohjeessa annetaan useita käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa ruokailu on verotonta, kuten tässä:

Yleishyödyllinen yhdistys järjestää jäsenilleen talkoot kylätalon kunnostamiseksi. Talkoisiin voivat osallistua kaikki halukkaat. Päivän aikana talkoolaisille tarjotaan keittolounas ja kahvia. Talkootyöhön osallistuvat eivät saa veronalaista etua.

Silloin, kun on sovittu, että ruokailu on nimenomaan korvaus tehdystä työstä, on se myös veronalaista etua. Esimerkki valottaa tätäkin tilannetta hyvin:

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä seura aikoo järjestää talkoot. Seura ja osallistujat sopivat, että seura tarjoaa osallistujille talkoopäivän päätteeksi illallisen ravintolassa korvauksena työn tekemisestä. Koska illallinen sovitaan vastikkeeksi työn tekemisestä, talkootyötä tekevät saavat aterian hinnan verran veronalaista etua.

Ohje tehtiin nimenomaan järjestöjen toiveesta, jotta kentällä tiedetään, miten tulee toimia oikein. Verohallinto ymmärtää talkootyön tärkeyden ja kannustaa tekemään yhteiskunnan kannalta merkittävää vastikkeetonta talkootyötä. Silloin se tulee tehtyä pyyteettömässä talkoohengessä ja vatsat täysinä – ilman veroja.

Linkki Verohallinnon ohjeeseen (pdf)