Syvennetty palkkapalveluyhteistyö käynnistyy – yhteiskehittämisellä tehokkaampiin toimintatapoihin

Verohallinnon tiedote, 29.5.2017

Konserniverokeskuksessa aloitetaan syvennetty palkkapalveluyhteistyö ulkoistettuja palkkapalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Uuden toimintatavan mukaiseen yhteistyöhön kutsutaan mukaan suurimmat palveluntarjoajat kesän aikana, ja varsinainen työskentely heidän kanssaan käynnistyy syksyllä 2017.

Palkkapalveluita ulkoistetaan jatkuvasti yhä enemmän, joten palkkapalveluntarjoajat ovat erittäin merkittävässä roolissa sekä ennakkoperinnän oikeellisuudessa että tuottaessaan tietoa henkilöverotuksen toimittamista varten. Kun asiat hoidetaan alusta alkaen oikein, hyötyvät tästä kaikki osapuolet – vältytään ylimääräiseltä työltä ja jälkikäteiseltä selvittelyltä.

Syvennetyn palkkapalveluyhteistyön mallia on rakennettu Verohallinnossa äskettäin päättyneen pilottiprojektin pohjalta, jossa yhteistyötä tehtiin kahden suuren ulkoistettuja palkkapalveluita tarjoavan yrityksen, Azets Employee Oy:n ja Silta Oy:n kanssa. Yhteistyökokemuksen perusteella Sari Meri Silta Oy:stä uskoo vahvasti siihen, että syvennetty palkkapalveluyhteistyö tuo mukanaan hyötyjä niin Verohallinnon, palkkapalvelujentarjoajien kuin näiden asiakasyritystenkin näkökulmasta. Yhteistyö tulee lisäämään verovalvonnan vaikuttavuutta sekä vahvistamaan palkkapalveluntarjoajan asiantuntijaroolia asiakasyritystensä yhteistyökumppanina.

Toimintatapaan lähtiessään palkkapalveluntarjoajat sitoutuvat kehittämään ennakkoperinnän toimintatapojaan yhteistyössä Verohallinnon kanssa, samalla kun Verohallinto tukee heidän toimintaansa tarjoamalla palveluita. Näitä ovat esimerkiksi palveluntarjoajalle nimetty asiakasvastaava ja asiakkuustiimi, sähköpostiosoite vaivattomaan yhteydenpitoon, palveluntarjoajan tarpeisiin räätälöidyt koulutukset sekä säännöllisesti kokoontuva foorumi palveluntarjoajille ja Verohallinnolle.

Syksyllä alkavaan palkkapalveluyhteistyöhön kutsutaan mukaan 6-10 suurta palkkapalveluita tarjoavaa yritystä. ”Olemme suunnitelleet toiminnallemme askelluksen, joka kuljetaan läpi kaikkien yhteistyöhön lähteneiden palkkapalveluntarjoajien kanssa”, kertoo projektipäällikkönä toiminut Hanna Viinamäki Verohallinnon Konserniverokeskuksesta. ”Yhteistyön alkuvaiheessa palkkapalveluun liittyvät prosessit kartoitetaan ja tarvittaessa ehdotetaan kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutumista seurataan matkan varrella – samalla palkkapalveluntarjoajaa tukien ja keskustellen”, kuvailee Viinamäki yhteistyön vaiheita.

Silta Oy:n Sari Meri kertoo pilottiprojektin tukeneen kokemusta yhteistyön merkityksellisyydestä. ”Pilottiprojektissa esille nousseiden asioiden pohjalta olemme pystyneet sitoutumaan entistä parempaan ja kokonaisvaltaisempaan ennakkoperinnän osaamisen kasvattamiseen ja tuomaan samalla lisäarvoa asiakkaillemme”, Meri kertoo.

Lisätietoja:

Hanna Viinamäki  
Ylitarkastaja, Konserniverokeskus  
hanna.viinamaki(a)vero.fi

Jouni Marjo  
Toimialapäällikkö, Konserniverokeskus  
jouni.marjo(a)vero.fi