Suuryritysten velvollisuus maaraportointiin on astunut voimaan

Verohallinnon tiedote, 2.1.2017

Tuoreet lakimuutokset velvoittavat suuryrityksiä raportoimaan kansainvälisestä verotuksestaan. Maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta tulee antaa verkkolomakkeella tai sähköisenä tiedostona. 

Tammikuun alusta lähtien monikansallisilla konserneilla, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa, on velvollisuus antaa Verohallinnolle maakohtaisesti koottuna tiedot konserniyhtiöiden tuloista, veroista ja tietyistä muista tiedoista.

Raportointivelvollisuus koskee lähtökohtaisesti konsernin ylintä emoyhtiötä ja jo 1.1.2016 alkaneita tilikausia. Tilikausi määritellään ylimmän emoyhtiön konsernitilinpäätöksen tai konserniin kuulumattoman yhtiön tilinpäätöksen mukaan.

Maakohtaisen raportin lisäksi Suomessa sijaitsevan yhtiön, joka on osa kansainvälisen konsernin raporttia, tulee antaa Verohallinnolle ilmoitus selvitysvelvollisuudesta eli ilmoitus siitä, mikä konsernin yhtiöistä antaa raportin ja mihin maahan. 

Raportti ja ilmoitus vain sähköisesti

Maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta tulee antaa sähköisesti joko tiedostona tai verkkolomakkeella. Raportti tulee antaa 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

  • joko suomi.fi-palvelussa (verkkolomake vuodelle 2016 ja 2017)
  • tai xml-tiedostona ilmoitin.fi:n kautta (1.5.2017 alkaen).

Ilmoitus selvitysvelvollisuudesta tulee antaa raportoitavan tilikauden viimeiseen päivään mennessä. Jos yhtiön tilikausi on päättynyt tai päättyy ennen 31.5.2017, ilmoitus on poikkeuksellisesti annettava viimeistään 31.5.2017. Ilmoitus tulee antaa 

  • joko suomi.fi-palvelussa (verkkolomake vuodelle 2016 ja 2017
  • tai tunnus-tietopari-tiedostona ilmoitin.fi:n kautta (1.5.2017 alkaen).

Lue lisää