Paperiset ilmoitukset eivät näy välttämättä heti OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 10.11.2017

Osalla asiakkaista saattaa olla viivettä siinä, milloin paperilla toimitetun ilmoituksen tiedot siirtyvät OmaVeroon. Näillä asiakkailla OmaVerossa näkyy huomautus antamattomasta arvonlisävero- tai tuloveroilmoituksesta, vaikka ilmoitus olisi annettu.

Viiveet saattavat johtua esimerkiksi siitä, että ilmoitus on annettu väärän verovuoden lomakkeella taikka väärällä veroilmoituksella. Huomio poistuu OmaVerosta, kun ilmoitus on saatu kohdistettua oikein.

Ilmoitukset tulee antaa jatkossa sähköisesti. Tämä myös vähentää virheitä sekä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä.