OmaVeroa kehitetään jatkuvasti

Verohallinnon tiedote, 13.2.2017

Uudessa OmaVero-palvelussa, joka otettiin käyttöön tämän vuoden alussa, on tammikuun aikana ollut satojatuhansia kirjautumisia. Valtaosin uuden palvelun käyttöönotto on sujunut hyvin, ja käyttäjämäärään nähden palautetta on tullut maltillisesti. Käyttäjät ovat pitäneet palvelua selkeänä ja ilmoittamista helppona.

Palautteiden perusteella joihinkin kehitysehdotuksiin on jo pystytty reagoimaan. Esimerkiksi muistutusten näkymistä eri käyttäjien kesken on parannettu ja tulosteiden pituutta on tiivistetty.

Lisäksi palautteen ja puhelinpalveluun tulleiden kysymysten perusteella on nostettu esille ohjeita, jotka helpottavat asiointia ja uuden palvelun käytön oppimista. OmaVeroa koskevia kysymyksiä ja vastauksia on koottu Vastauspankkiin.

OmaVeroon kootaan suurin osa Verohallinnon sähköisistä palveluista

Verotili-palvelu oli ensimmäisiä Verohallinnon palveluita, jotka korvattiin OmaVerolla. Palveluun kootaan lähivuosina suurin osa Verohallinnon sähköisistä palveluista. Seuraavaksi OmaVeroon siirtyy yhteisöjen tuloverotus. Palvelu on suunniteltu niin, että sen toiminnallisuudet pätevät eri verolajeihin.

Ennen OmaVeron käyttöönottoa palvelun toiminnallisuuksia on testattu käytettävyystesteissä asiakkaiden kanssa. Tilitoimistojen edustajat olivat mukana palvelun käytettävyystestauksissa, ja OmaVeroa on myös sen lanseerauksen jälkeen kehitetty käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Verohallinto tekee yhteistyötä Taloushallintoliiton kanssa ja järjestää tilitoimistoille asiakasraateja.

OmaVerosta saadun palautteen perusteella on tunnistettu asioita, jotka eivät tulleet testeissä esille ja niiden osalta ollaan selvittämässä miten asiointia voidaan helpottaa. OmaVeroa kehitetään saadun palautteen perusteella.