Oma-aloitteisten verojen pidempään verokauteen vuoden 2018 alusta?

Verohallinnon tiedote, 13.12.2017

Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Valinnaiseen, pidennettyyn verokauteen on kuitenkin mahdollista hakeutua liikevaihdosta riippuen seuraavasti:

  • jos liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, voi hakeutua neljännesvuoden pituiseen verokauteen

  • jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa kalenterivuodessa, voi hakeutua joko kalenterivuoden (vain arvonlisävero) tai neljännesvuoden pituiseen verokauteen.

Pidempää verokautta sovelletaan hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos yritys haluaa päästä pidempään verokauteen 1.1.2018 alkaen, hakemuksen on oltava perillä Verohallinnossa vuoden 2017 puolella.

Muutosta verokauteen voi hakea OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti pidennettyyn verokauteen voi hakeutua lomakkeella 4071 (Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi).

Lue lisää Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen