Oikeuskanslerin ratkaisu: Verohallinto on toiminut lainmukaisesti perintätoimenpiteiden keskeyttämisessä

Verohallinnon tiedote, 8.8.2017

Oikeuskansleri on antanut 13.7.2017 ratkaisunsa kahden Verohallinnon virkamiehen vuosi sitten tekemään kanteluun. Oikeuskansleri ei aio ryhtyä toimenpiteisiin kantelun perusteella.

Kantelu koski perintätoimenpiteiden keskeyttämisen lainmukaisuutta Verohallinnon valmistautuessa uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon 1.1.2017.

Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, ettei voi puuttua viranomaisten lainmukaisen toimi- ja harkintavallan rajoissa tekemiin ratkaisuihin tai toimenpiteisiin. Verohallinto ei ole ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin. Asiassa ei ole tullut ilmi muutakaan lainvastaista tai virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, joka johtaisi oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

Aiempi tiedote: Verovelkojen perintä palasi normaaliin päiväjärjestykseen